Branża medyczna

Potrzebujesz ubezpieczenia? Zostaw swój numer. Oddzwonimy!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej, moich danych osobowych przez Multidoradcy24 Spółka z o.o. (dalej jako Spółka), w celu udostępnienia przez Spółkę ofert ubezpieczeń wybranych ubezpieczycieli. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, prosimy o niewypełnianie formularza. W przypadku chęci odwołania zgody złożonej poprzez wysłanie formularza należy wysłać e-maila z informacją o odwołaniu zgody na adres: kontakt@multidoradcy24.pl

Ubezpieczenia dla Lekarzy

Ubezpieczenie OC Lekarza i Lekarza Dentysty to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. Dla lekarzy prowadzących praktykę lekarską jest to ubezpieczenie obowiązkowe, regulowane przepisami prawa. Doskonałym uzupełnieniem tego ubezpieczenia jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony.

Ubezpieczenia dla Pielęgniarek i Położnych

Ubezpieczenie OC Pielęgniarki i Położnej to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. Doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia obowiązkowego jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony,
a także umożliwia uzyskanie wyższych sum gwarancyjnych.

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeutów

Wykonując zawód fizjoterapeuty powinieneś upewnić się, czy posiadasz ochronę ubezpieczeniową odpowiednią do poziomu ryzyka oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie pakietu Fizjoterapeuci otrzymasz m.in. zawodowe OC dobrowolne, ochronę prawną na wypadek ewentualnych roszczeń pacjentów, odszkodowanie w przypadku agresji pacjenta.

Ubezpieczenia dla Ratowników Medycznych

Oferuje Ratownikom dobrowolne OC, które umożliwia uzyskanie wysokich sum gwarancyjnych – nawet do 250 000 Euro. To jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód
w mieniu pacjenta.

Ubezpieczenia dla Przedstawicieli pozostałych Zawodów Medycznych

Ubezpieczenie zawodowe OC to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. Oferujemy nie tylko ubezpieczenie obowiązkowe ale również OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony,
a także umożliwia uzyskanie wyższych sum gwarancyjnych.

Ubezpieczenia dla Podmiotów Leczniczych

Ubezpieczenie OC Podmiotu Leczniczego to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie placówki przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych
i szkód w mieniu pacjenta. Proponujemy ubezpieczenie OC obowiązkowe regulowane przepisami prawa. Doskonałym uzupełnieniem tego ubezpieczenia jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony.

Ubezpieczenia Ochrony Prawnej

Wsparcie prawne w życiu zawodowym, prywatnym i w ruchu drogowym
1. Wsparcie oraz zwrot kosztów w sprawach cywilnych i karnych
2. Ochrona prawna w zakresie prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych
3. Ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ
4. Pokrycie kosztów kaucji
5. Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – szybka likwidacja szkody.

Ochrona przed skutkami ekspozycji zawodowej HIV /WZW

Osoby pracujące w zawodzie medycznym są narażone na przypadkowe zakłucia, czy kontakt z materiałem zakaźnym, co grozi zakażeniem wirusem HIV lub WZW. Ubezpieczenie Ochrona HIV/WZW umożliwi szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia.

Finansowe zabezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy dla osób pracujących na kontrakcie

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, realizowane w formie świadczenia finansowego za każdy dzień zwolnienia lekarskiego. Jest ono dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom pracującym na kontrakcie.
1. Zabezpieczenie finansowe na wypadek niezdolności do pracy
2. Dzienne świadczenie pieniężne do 300 PLN
3. Świadczenia wypłacane do 365-go dnia trwania choroby
4. Uzupełnienie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS

Ochrona nieruchomości i sprzętu medycznego

Ubezpieczenie dla medycyny to kompleksowa ochrona Twojego domu, mieszkania, gabinetu lekarskiego i sprzętu medycznego. W pakiecie otrzymasz bezpłatną pomoc fachowców na wypadek domowej awarii sprzętu, asystę prawną w przypadku problemu prawnego, czy też ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

W zależności od specyfiki działalności Twojej firmy oraz indywidualnych preferencji możesz wybrać:
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All risk) z wyłączeniem tych, które zostały wymienione w OWU
ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych m.in od ognia, przepięć, wybuchu, deszczu
i innych zdarzeń losowych wymienionych
w OWU
Ubezpieczenie mienia można rozszerzyć
o klauzule dodatkowe:
ubezpieczenie od ryzyka pękania wskutek mrozu
ubezpieczenia awarii, uszkodzeń maszyn
i urządzeń
ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków i budowli
ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu

Skontaktuj się z nami

MULTIDORADCY24 sp. z o.o.
ul.Katowicka 65/1a
45-061 Opole,

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 9:00-17:00

Możliwość płatności kartą.

Najlepsza oferta spośród 20 towarzystw ubezpieczeniowych.

Zostaw swój numer. Oddzwonimy:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej, moich danych osobowych przez Multidoradcy24 Spółka z o.o. (dalej jako Spółka), w celu udostępnienia przez Spółkę ofert ubezpieczeń wybranych ubezpieczycieli. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, prosimy o niewypełnianie formularza. W przypadku chęci odwołania zgody złożonej poprzez wysłanie formularza należy wysłać e-maila z informacją o odwołaniu zgody na adres: kontakt@multidoradcy24.pl
↓