Wstecz

Ubezpieczenie OC Księgowych i Biur Rachunkowych od szkody

Ubezpieczenie OC w Lloyd’s dedykowane dla księgowych lub osób prowadzących biuro rachunkowe niezależnie od tego, czy świadczą usługi na podstawie: umowy o pracę, zlecenie, własnej działalności czy spółki.

Polisa zapewnia pokrycie finansowych konsekwencji błędów popełnionych przy świadczeniu usług księgowych oraz rozliczeń podatkowych nawet do 5 mln złotych.
Pokrycie kosztów obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądem każdej instancji.
Najszersza możliwa ochrona w ramach jednej umowy ubezpieczenia, obejmująca także usługi kadrowe.
Najczęstsze scenariusze szkodowe

– Utrata zwolnienia z ZUS
Roszczenia klientów biur rachunkowych z tytułu utraty możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów tzw. tarcz antykryzysowych mających minimalizować negatywne skutki pandemii COVID-19.
– Utrata dofinansowania z PFRON
Roszczenia klientów biur rachunkowych z tytułu utraty możliwości dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skutek uchybień popełnionych w terminowym złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników.
– Uchybienie obowiązkowi zgłoszenia VAT po przekroczeniu limitu wartości sprzedaży
Uchybienie terminowi zgłoszenia rejestracyjnego do opodatkowania VAT po przekroczeniu limitu wartości sprzedaży. W konsekwencji biuro rachunkowe jest obciążane koniecznością wyrównania straty klienta w postaci konieczności zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, a także ewentualnych innych negatywnych konsekwencji finansowych, którymi zostanie obciążony klient.
– Uchybienie w rocznych deklaracjach PIT rozliczających wspólne zobowiązania podatkowe małżonków
Na skutek konieczności złożenia korekty deklaracji małżonkowie tracą możliwość wspólnego rozliczenia, a stratą wynikającą z tego jest obciążane biuro rachunkowe.

 

Zapraszam do kontaktu w sprawie oferty Lloyds i wielu innych Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie Ubezpieczenia OC Księgowych i Biur Rachunkowych.

Skontaktuj się z nami – KONTAKT.↓