Wstecz

Ubezpieczenie OC Księgowych i Biur Rachunkowych

Ubezpieczenie OC Księgowych i Biur Rachunkowych. Sprawdź, co znajdziesz w Lloyd’s?

 

Już od 6 lat oferujemy z sukcesem ubezpieczenie OC zawodowej księgowych na polskim rynku. Z ochrony Lloyd’s korzysta rocznie ponad 5 tysięcy biur rachunkowych, a ich liczba stale rośnie. Ubezpieczenie OC dla podmiotów oraz osób świadczących usługi księgowo – kadrowe zapewnia kompleksową ochronę na wypadek:

  • błędów w prowadzeniu spraw z zakresu pełnej, jak i uproszczonej księgowości, w tym rozliczeń płacowych;
  • postępowania wszczętego przez organy podatkowe lub ZUS bezpośrednio przeciwko ubezpieczonemu;
  • incydentów cybernetycznych związanych z działaniem złośliwego oprogramowania, w tym postępowań związanych z naruszeniem danych osobowych przetwarzanych przez biuro rachunkowe.

Zaproponuj księgowym możliwość odpowiedniego ubezpieczenia ich ryzyka w ramach dostępnego ubezpieczenia dobrowolnego z limitem odpowiedzialności od 50 tys aż do 5 mln zł.

Pamiętaj – pełny zakres ubezpieczenia OC Księgowych obejmuje:

 

Sekcja 1 – obowiązek
Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (UWAGA ! nie obejmuje prowadzenia ksiąg do celów podatkowych ani ZUS, NFZ, PFRON).

Sekcja 2 – podatki
Prowadzenie ksiąg do celów podatkowych, sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych, doradztwo podatkowe.

Sekcja 3 – ZUS i kadry
Składanie deklaracji i naliczanie składek ZUS, w tym składek zdrowotnych, składanie wniosków do PFRON, inne doradztwo kadrowe.

Sekcja 4 – odpowiedzialność karna i karno-skarbowa
Koszty pomocy prawnej w postępowaniach karno-skarbowych i karnych związanych z wykonywaniem zawodu.

Sekcja 5 – cyber i RODO
Odpowiedzialność cywilna za incydent cyber oraz koszty i kary nakładane z powodu naruszenia.

 

Rozszerzenia do ubezpieczenia dobrowolnego (sekcje 2-5):

Tajemnica zawodowa – OC za naruszenie tajemnicy zawodowej.
Dobra osobiste – OC za zniesławienie, oszczerstwo, pomówienie.
Własność intelektualna – OC za naruszenie własności intelektualnej przy wykonywaniu usługi.
Wspólne przedsięwzięcie – odpowiedzialność cywilna w sytuacji, gdy usługa jest świadczona w ramach wspólnego przedsięwzięcia (np. due diligence przedsiębiorstwa).
Utrata danych lub dokumentów – koszty odtworzenia zniszczonych lub utraconych danych na dowolnych nośnikach.
Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym – jeśli dotyczą one bezpośrednio roszczenia.
Pokrycie rażącego niedbalstwa.

Zapraszam do kontaktu w sprawie oferty Lloyds i wielu innych Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie Ubezpieczenia OC Księgowych i Biur Rachunkowych.↓