Wstecz

Zagrożenia cybernetyczne a ochrona dzięki polisie Cyber

W dzisiejszym świecie opartym na technologii, zagrożenia związane z cyberprzestrzenią stają się coraz bardziej powszechne. Przedsiębiorstwa, niezależnie od swojego rozmiaru, są narażone na różnorodne ataki cybernetyczne, które mogą prowadzić do poważnych strat finansowych, utraty danych oraz uszczerbku dla reputacji.

Jakie są potencjalne zagrożenia cybernetyczne?

  • Ataki ransomware to jeden z najczęstszych i najpoważniejszych rodzajów zagrożeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W takim scenariuszu, hakerzy blokują dostęp do systemów lub danych firmy i żądają okupu za ich odblokowanie.
  • Naruszenia bezpieczeństwa danych i wycieki informacji osobistych klientów lub pracowników, mogące prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.
  • Ataki typu DDoS (Distributed Denial of Service) paraliżujące działanie serwerów i usług online firmy poprzez przeładowanie ich ruchem, co prowadzi do wyłączenia usług.
  • Ataki oparte na manipulacji ludzkim zachowaniem, takie jak phishing czy inżynieria społeczna, stanowią duże zagrożenie. Pracownicy mogą zostać oszukani do ujawnienia poufnych informacji lub udostępnienia danych dostępowych.
  • Wirusy, trojany i inne złośliwe oprogramowanie mogące uszkodzić systemy informatyczne i powodować utratę danych.

W jaki sposób się zabezpieczyć?

Ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi wymaga świadomego podejścia i inwestycji w narzędzia, które pomogą w szybkim i skutecznym reagowaniu na ewentualne incydenty. Ubezpieczenie Cyber może pokryć:

  • odpowiedzialność cywilną i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności,
  • kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w postępowaniach z tytułu naruszenia prywatności,
  • koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji,
  • pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim,
  • koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym np. włamaniem do systemu informatycznego.


↓