Wstecz

Koszty leczenia cudzoziemców na terenie Polski

Ubezpieczenie jest dla Ciebie, jeśli:

• jesteś cudzoziemcem czasowo przebywającym na terenie Polski lub starasz się o wizę w celu czasowego pobytu,
• jesteś Polakiem, ale na stałe mieszkasz poza granicami Polski,
• mieszkasz za granicą, ale znalazłeś pracę w Polsce i zamierzasz tu spędzić dłuższy czas,
• wraz z rodziną przyjechałeś do Polski na kontrakt lub długie wakacje,
• rozpoczynasz studia w Polsce.

Co ubezpieczamy?

• zdrowie i życie obcokrajowców oraz ich rodzin, podczas pobytu na terenie Polski,
• odpowiedzialność cywilną (OC), czyli chronimy obcokrajowców przed finansowymi konsekwencjami, spowodowanych przez nich wypadków w życiu prywatnym.

Możesz liczyć na naszą pomoc m.in. jeśli:

• trafisz do szpitala na leczenie lub operację w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania,
• niezbędny będzie transport z miejsca wypadku do placówki medycznej lub między placówkami medycznymi, lub do kraju Twojego stałego pobytu na dalsze leczenie,
• będą wymagane badania czy zabiegi ambulatoryjne, zlecone przez lekarza,
• konieczny będzie zakup lekarstw, środków opatrunkowych,
• uszkodzisz okulary, protezy lub inne środki pomocnicze wspierające proces leczenia, które były zalecone przez lekarza w związku z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,
• w wyniku ostrego stanu bólowego lub zapalnego konieczne będzie leczenie stomatologiczne.↓