Wstecz

Ubezpieczenie utraty dochodów

Ubezpieczenia utraty dochodu i NNW

Dla kogo:
przedsiębiorcy i osoby wykonujące wolne zawody (architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, księgowi, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni, komornicy, pielęgniarki i położne, kierowcy, rzemieślnicy, aptekarze, marynarze), osoby zatrudnione na etacie o wysokich bieżących zobowiązaniach finansowych (np. kredytobiorcy).

Zakres ochrony:
– świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
– świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
– świadczenie na wypadek inwalidztwa
– katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki,
– dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy)

Limity:
• Do 10 milionów złotych↓