Wstecz

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych, zarządców nieruchomości i innych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej biur rachunkowych.

Limity:
– 10 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe
– do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zarządców nieruchomości.

Limity:
– 50 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe
– do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami.

Limity:
– 25 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe
– do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)



↓